Privacy


Privacy verklaring Gorinchemse Zeeverkenners

Er wordt binnen de Gorinchemse Zeeverkenners zorgvuldig omgegaan met persoonsgegevens.

Onder persoonsgegevens worden verstaan:

-          Namen, adressen, e-mailadressen, BSN-nummers, telefoonnummers en alle andere (bijzondere) persoonsgegevens die herleidbaar zijn naar een identificeerbare natuurlijke persoon.

Alleen personen die vanuit hun functie met persoonsgegeven moeten werken hebben toegang tot die gegevens. Steeds wordt afgewogen of en welke informatie noodzakelijk is om te delen met bijvoorbeeld de leidingteams. Dat gebeurt NIET digitaal.

Computers die gebruikt worden voor persoonsgegevens zijn met een inlog-wachtwoord en met antivirussoftware (met bijgewerkte databases) beveiligd tegen ongeoorloofd gebruik.

Voor de leden, contributie en incasso administratie wordt “PC leden” gebruikt op één locatie. Dit is een lokaal pakket en maakt geen gebruik van internet.

Voor Scouting Nederland vindt in ScoutsOnLine de ledenadministratie plaats door een daarvoor bevoegd persoon. Deze informatie is door het lid zelf bereikbaar d.m.v. eigen log-in gegevens.

Er worden geen ledenlijsten met n.a.w.-gegevens zichtbaar opgehangen.

Voor de absentielijsten worden alleen naam en voornaam gebruikt.

E-mail naar leden wordt verstuurd met een daarvoor bedoelde e-mailtool of met de geadresseerden in de Bcc: De e-mailadressen van de leden mogen niet onderling zichtbaar zijn en er mogen geen andere persoonsgegevens, anders dan van een persoon uit hoofde van een functie, worden vermeld.

Op publicaties (papier en digitaal/internet) worden GEEN persoonsgegevens, anders dan van een persoon uit hoofde van een functie, weergegeven.

Op publicaties (papier en digitaal/internet) worden GEEN foto’s van personen weergegeven als niet eerst uitdrukkelijk om toestemming is gevraagd aan deze persoon of, indien minderjarig, aan de ouders/verzorgers daarvan.

Ingevulde inschrijfformulieren worden bewaard in een afgesloten kast. Deze blijven bewaard i.v.m. de SEPA-verklaring t.b.v. de automatische incasso’s. Ze worden vernietigd na beëindiging van het lidmaatschap.

Ingevulde kampformulieren worden na ontvangst beveiligd bewaard door het leidingteam en gebruikt tijdens het kamp en uiterlijk 6 weken na de kampperiode vernietigd. Er wordt GEEN informatie van ingevulde kampformulieren digitaal bewaard.