Scouting


Scouting is de grootste jeugd- en jongerenorganisatie van Nederland en telt 90.000
jeugdleden en 30.000 vrijwilligers. Er zijn ruim 1300 scouting groepen in Nederland.

Scouting biedt kinderen en jongeren een plezierige vrijetijdsbesteding. 
Samenwerken, avontuur, respect voor elkaar en de leefomgeving, zelfstandigheid en ontplooiing
zijn hierbij centrale thema's.

Scouting biedt kinderen - ongeacht huidskleur, geloof of politieke overtuiging
- een veilige en leerzame speelomgeving. De activiteiten zijn erop gericht dat naarmate de 
kinderen ouder worden, de begeleiding afneemt en hun zelfstandigheid toeneemt.

Koningin Máxima is de beschermvrouwe van Scouting Nederland. Meer informatie over
Scouting is te vinden op de website van Scouting Nederland.